ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIERTŁA

elem_konstr_wiert

 

1 Chwyt stożkowy
2 Długość chwytu stożkowego
3 Płetwa
4 Chwyt walcowy
5 Długość części roboczej
6 Długość szyjki
7 Długość całkowita
8 Długość rowka wiórowego
9 Rowek wiórowy
10 Grzbiet  wiertła
11 Szerokość powierzchni grzbietu
12 Średnica wiertła
13 Rdzeń
14 Grubość rdzenia
15 Ścin wiertła
16 Długość ścinu
17 Krawędź prowadząca
18 Kąt ścinu
19 Powierzchnia przyłożenia
20 Krawędź skrawająca
21 Powierzchnia natarcia
22 Pomocnicza krawędź skrawająca
23 Łysinka prowadząca
24 Powierzchnia grzbietu
25 Szerokość łysinki prowadzącej
26 Kąt pochylenia linii śrubowej
27 Średnica grzbietu
28 Kąt wierzchołkowy