OZNACZENIA TYPÓW WIERTEŁ

N
Wiertła do żeliwa i stali rodzaju:
- NWKa,
- NWKb,
- NWKc,
- NWKk,
- NWKm,
- NWKp,
- NWKg,
- NWKy.
Wykonane wg normy PN-86/M-59601;

NWWr wg. normy ZN-88/0687-01;
NWKr wg. DIN 1899

H
Wiertła do metali nieżelaznych (mosiądze, stopy magnezy) rodzaju:
- NWMa,
- NWMm,
- NWMb.
Wykonane wg normy PN-88/M-59602.
W
Wiertła do metali nieżelaznych (stopy cynku, miedzi, aluminium) rodzaju:
- NWMr,
- NWMc,
- NWMg,
- NWMd.
Wykonane wg normy PN-88/M-59602.
M
Wiertła do tworzyw sztucznych rodzaju:
-NWWk.
Wykonane wg normy PN-86/M-59601.

Wiertła monolityczne z węglików spiekanych.

P
Wiertła do stali ulepszonych cieplnie rodzaju:
- NWWa,
- NWWb.
Wykonane wg normy PN-86/M-59601.

Wiertła z ostrzami z węglików spiekanych:
- KWPn,
- KWPs
wg. normy PN-87/M-53620;

- SDS Plus,
- NWWy wg. ZN-BHH-02/1996